Aktualności

19.08.2017 Polowanie zbiorowe na kaczki

Zarząd KŁ nr 2 RATUSZ w Poznaniu informuje, że polowanie zbiorowe w sezonie 2017/2018 na kaczki odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2017 roku na terenie obwodu 193. Zbiórka o godz. 7:00 przy książce wpisów na polowanie indywidualne.

ZMIANA OKRESÓW POLOWAŃ NA GATUNKI ŁOWNE

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2018r! co wynika z Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.