Aktualności

W sezonie 2019/2020 polowanie zbiorowe na kaczki odbędzie się na obwodzie 193 w dniu 17.08.2019 roku. Zbiórka przy książce wyjść o godz. 7.00. 

Prosimy o punktualne przybycie i przywiezienie swoich psów mysliwskich.

Łowczy KŁ RATUSZ

Nawiązując do informacji przekazanej na nardzie Łowczych Kół Łowieckich w dniu 17.06.br., Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu w załączeniu przesyła odezwę Prezesa NRŁ, projekt ustawy oraz formularz do zbierania podpisów osób, które udzielają poparcia projektowi ustawy dopuszczającej udział dzieci do lat 18 w polowaniach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Formularze z podpisami (oryginał ) należy przekazać do biura ZO PZŁ w Poznaniu.