Aktualności

Podaje się do wiadomości członków Koła Łowieckiego Ratusz 2 w Poznaniu:

"Zgodnie z decyzja NRŁ Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu prosi o przesłanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do nowego Statutu PZŁ (zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2019 r.). Konkretne propozycje uregulowań wraz z ich uzasadnieniem prosimy przesłać na adres ZO PZŁ w Poznaniu, ul.Libelta 37, 61-707 Poznań do dnia 23.03.2019 r. Z nowym Statutem można zapoznać się na stronie ZG PZŁ www.pzlow.pl