Aktualności

14.07.2019 Poparcie dla udziału dzieci do lat 18 w polowaniach

Nawiązując do informacji przekazanej na nardzie Łowczych Kół Łowieckich w dniu 17.06.br., Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu w załączeniu przesyła odezwę Prezesa NRŁ, projekt ustawy oraz formularz do zbierania podpisów osób, które udzielają poparcia projektowi ustawy dopuszczającej udział dzieci do lat 18 w polowaniach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Formularze z podpisami (oryginał ) należy przekazać do biura ZO PZŁ w Poznaniu.

Załączniki:

1. Odezwa Prezesa NRŁ 

pdf icon

2. Projekt ustawy 

pdf icon

3. Formularz zbieranych podpisów (Uwaga nowy formularz uaktualniono 30 lipca 2019!!!)

pdf icon

 

Darz Bór

ZO PZŁ Poznań

Za prośbą Prezesa KŁ Ratusz 2 w Poznaniu

A9B8